Preskočiť na obsah

3. kolo - projekt (2023)

Zadanie 3. kola súťaže ConstruCom 2023 sa týka spracovania projektu na aktuálnu tému. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami vo svete je tohtoročná téma:

“Úspora energie v budovách”

ZADANIE:

Spracujte projekt s akýmkoľvek zameraním (návrh stavby, materiálový výskum, ekonomické riešenie, návrh technológie, …). Projekt musí obsahovať grafickú a textovú časť.
Grafická časť: výkresy, tabuľky, grafy, simulácie a pod.
Textová časť: stručný popis projektu, motivácia a ciele projektu so zreteľom na zadanú tému. Rozsah textovej časti cca 2-5 strán.
 
Ostatné necháme na vašu kreativitu.
 

Spracovaný projekt (grafickú aj textovú časť) zašlite e-mailom na adresu vyhlasovateľa súťaže: construcom.svf@gmail.com. V prípade väčšieho objemu uložte súbory do adresára so svojím menom na tento  externý disk.

Spracované projekty zašlite podľa zadania a podmienok do 28.02.2023.

Veľa šťastia a dobrých nápadov vám preje organizačný tím.